Verhuur onder leegstandwet – alles geregeld bij StartHousing

Als de verkoop van jouw woning niet volgens plan verloopt, omdat er geen kopers zijn of omdat de beoogde prijs niet wordt behaald, dan kan het interessant zijn om de woning tijdelijk te verhuren onder de leegstandwet. Op deze manier voorkom je dat de woning leeg komt te staan en worden er toch inkomsten gegenereerd. StartHousing kan de aanvraag van de vergunning verzorgen en helpen bij het verkrijgen van de goedkeuring van de bank.

Neem contact op

 

Wat is de leegstandwet?

Voordat we ingaan op verhuur onder de leegstandwet, is het belangrijk om te weten wat de leegstandwet inhoudt. De leegstandwet is een tijdelijke regeling die het mogelijk maakt om leegstaande panden tijdelijk te verhuren. Hierdoor wordt voorkomen dat panden langdurig leegstaan en de staat van de panden of de buurt achteruitgaat. De leegstandwet is niet alleen van kracht voor winkels en kantoren, maar ook zeker voor woningen.

 

Wat houdt verhuur onder de leegstandwet in? 

Verhuur onder de leegstandwet is een vorm van tijdelijke verhuur. Hierbij wordt een leegstaand pand voor maximaal vijf jaar verhuurd aan een tijdelijke huurder. Dit kan een particulier zijn, maar ook een bedrijf of instelling.

Tijdens de verhuurperiode heeft de huurder geen huurbescherming. Dit betekent dat jij als verhuurder het pand op elk moment kan opzeggen. Als verhuurder moet je wel rekening houden met een opzegtermijn van drie maanden.

 

De voordelen van verhuur onder leegstand 

Verhuur onder leegstand kan verschillende voordelen hebben, waaronder:

  1. Extra inkomsten: Als een pand leegstaat, kan het geen inkomsten genereren voor de eigenaar. Door het pand te verhuren tijdens de leegstand, kan de eigenaar extra inkomsten genereren.
  2. Onderhoud en beveiliging: Een pand dat leegstaat, kan kwetsbaar zijn voor vandalisme en diefstal. Door het pand te verhuren, wordt het actief gebruikt en is er doorgaans meer toezicht op en rondom het pand, waardoor de kans op schade en diefstal afneemt. 
  3. Voorkomen van verloedering: Een pand dat lange tijd leegstaat, kan verloederen en een negatief effect hebben op de omgeving. Door het pand te verhuren en te zorgen voor actief gebruik, kan verloedering worden voorkomen.
  4.  Flexibiliteit: Als de eigenaar van plan is om het pand op een later tijdstip zelf te gebruiken of als er een koper is die de woning op korte termijn wil afnemen, kan verhuur tijdens de leegstandperiode een flexibele oplossing bieden. De eigenaar kan het pand dan op een later tijdstip betrekken.

 

Wanneer kan je gebruik maken van verhuur onder de leegstandwet? 

Verhuur onder de leegstandwet is mogelijk als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet het pand minimaal zes maanden leegstaan of binnenkort leegkomen. Ook moet er sprake zijn van een verhuurperiode van maximaal vijf jaar. Verder moet de huurder akkoord gaan met het feit dat hij geen huurbescherming heeft en moet er een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente.

 

Regel de aanvraag bij StartHousing: van verhuur tot verkoop 

Om gebruik te kunnen maken van verhuur onder de leegstandwet, heb je een vergunning nodig van de gemeente. StartHousing verzorgt de aanvraag van deze vergunning volledig en helpt met het krijgen van goedkeuring van de bank. Daarna kunnen we de volledige verhuur van A tot Z voor je verzorgen en desgewenst ook het beheer van de woning uit handen nemen. Ook bijzonder gunstig is de mogelijkheid die StartHousing biedt om de woning duaal aan te bieden. Dat betekent dat we de woning zowel voor verkoop als verhuur kunnen aanbieden. Zo ben je altijd verzekerd van de beste deal, maak je geen onnodige kosten en loop je geen inkomsten mis.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op. We denken graag met u mee.

Neem contact op